15.3.11

Barranc de l'Encantada

Versificació de la llegenda del Barranc de L'Encantada realitzada per la classe de tercer cicle de Benavites.


A prop d'Alcoi i Beniarrés
es troba el barranc de l'Encantada,
on podem veure al costat d'un xiprés
una penya alta i escarpada.
Allí en una llosa
escrita en lletres estranyes,
de figures i ratlles,
els moriscos les marcaren,
que durant anys habitaren,
ara encara no sabem el que posa.
Dins està la cova encantada,
on guarda infinits tresors,
protegit per una donzella,
que cada cent anys
espera qui la desperte,
li entregue la seua bellessa.